BANNER-adaptable-c-logos.jpg

PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DE ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE REDONDELA.

Proxecto dirixido a mellora da ocupabilidade e insercción laboral 2020/2021.

O Programa Integrado de Emprego de Asociación de Empresarios de Redondela é un proxecto dirixido a un colectivo de 100 persoas desempregadas para a mellora da ocupabilidade e insercción laboral.

O noso obxectivo é que as persoas usuarias atopen emprego e para alcanzar este obxectivo pomos ao alcance das persoas beneficiarias unha serie de servizos que se definen no programa de acompañamento ás persoas usuarias.
Servicios  do programa para persoas ususarias:Servicios  do programa para empresas:


 EN QUE CONSISTE O NOSO PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO.


Que accións se realizan?

       Ø Información, orientación e asesoramento.

Ø Formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas.

Ø Técnicas de coaching, intelixencia emocional e técnicas de motivación para a busca de emprego, tanto por conta propia como allea.

Ø Habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista.

Ø Fomento da capacidade emprendedora.

Ø Prospección empresarial.

Ø Emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego participantes.

Ø Formación para o Emprego

Ø Prácticas profesionais non laborais en empresas.

Ø Obradoiros sobre mobilidade laboral.

 


Quen pode participar?

Todas las personas participantes no programa deberán ser personas en situación de desempleo inscritas en Emprego Galicia.

En concreto os perfís do programa son:

ØPersoas menores de 30 anos desempregadas con baixa cualificación

ØPersoas menores de 30 anos desempregadas cualificadas

ØPersoas desempregadas maiores de 45 anos

ØMulleres desempregadas

 PROCESO DE SELECCIÓN


ANÓTATE
Mais información sobre os PROGRAMAS INTEGRAIS DE EMPREGO
FASES E ITINERARIOS DO PROXECTO


Documentos relacionados