banner-coaching-e-mentoting.jpg

PROGRAMA DE COACHING E MENTORING PARA A BUSCA DE EMPREGO.

No marco do Programa Integrado de Emprego da Asociación de Empresarios de Redondela desenvolvemos un proxecto único que combina o entrenamento de habilidades e competencias con procesos de coaching e mentoring grupal e individual orientados á busca de emprego.


As habilidades brandas, ou tamén denominadas soft skill, téñense convertido nun factor chave á hora de conseguir emprego. Por esta razón, é preciso que sexamos capaces de identificalas,  e implementalas no eido laboral.


Que habilidades brandas vamos a traballar?Doutra banda, as hard skills, ou habilidades duras, son aqueles coñecementos técnicos que te capacitan para traballar nun posto específico, pero que en ocasións non son suficientes para un bo desempeño, sendo preciso unha orientación para  reforzar ou reorientar as túas competencias. 


A través destas técnicas aplicadas á busca de emprego lograrás potenciar e desenvolver as túas competencias e orientar adecuadamente a túa carreira profesional.


Os obradoiros grupais permitiranche coñecer en que consiste o proceso de mentorización e os sus protocolos de actuación así como traballar en habilidades avanzadas para a busca de emprego.

Calendario sesións de Mentoring Grupal de xullo.
Horarios: luns e mércores de 9:00 a 12:00 h.Inscríbete

Para acceder a esta actividade é preciso que solicites cita previa.

Casa sesión individualizada ten unha duración aproximada dunha hora.

As sesión poderán desenvolverse tanto de forma presencial como telemática, neste último caso realizarase a través de video chamada.

As persoas mentorizadas poderán elixir as áreas nas que queren traballar co seu mentor ou mentora.Solicita cita individualizada
Panel de mentores e coaches:
Cada mentor que se incorpore ao programa contará cunha axenda de citas diferenciada.