banner-LABSCOLABORATIVOS.jpg

LABS COLABORATIVOS

Os LABScolaborativos é un programa de achegamento á BAE (busca activa de emprego) dunha forma grupal cos nosos usuarios do noso Programa Integrado de Emprego.

 

O principal obxectivo é xerar o coñecemento necesario de como buscar traballo e desarrollar/potenciar as nosas competencias transversais e sexan protagonistas da súa aprendizaxe.

 

Desta forma motivaremos ós usuarios a que pregunten, busquen e investiguen sobre as distintas realidades laborais existentes na comarca.


 Ademáis, entrenaremos habilidades importantes como:

  • Traballo en equipo
  • Toma de decisións
  • Reforzo das competencias chave e valores profesionais
  • Creatividade
  • Resolución de obstáculos
  • Iniciativa
  • Aportación de ideas propias

 

Nestes LABScolaborativos faremos traballo de campo, é dicir, contactaremos con empresas que nos interesan para traballar, faremos visitas e saberemos as necesidades dos distintos sectores empresariais, sempre acompañados polos nosos técnicos.