WEB-BOE-primer-tramo-ico.jpg

MEDIDAS ECONÓMICAS: características do primer tramo da liña de avais do ICO para empresas e autónomos

Resolución do 25 de marzo de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 24 de marzo de 2020, polo que se aproban as características do primer tramo da liña de avais do ICO para empresas e autónomos, para paliar os efectos económicos do COVID-19.