banner-web.jpg

PLAN HOSTALARÍA SEGURA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

PLAN HOSTALARÍA SEGURA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA


1. Os establecementos deberán expoñer, nun lugar visible tanto para clientes como para autoridades sanitarias, os aforos máximo interior e exterior, a porcentaxe máxima de uso establecido en cada momento e o aforo máximo interior e exterior resultado da aplicación da porcentaxe.


2. Para facilitar o coñecemento de cumplimento das reglas de aforo as persoas usuarias e traballadoras, as mesas e sillas montadas deberán corresponder cos aforos permitidos en condicións normais, e se procede a inutilizar, mediante bandas ou adhesivos, as mesas e sillas que sexa necesario para que só poidanse utilizar as correspondentes ás porcentaxes de uso.


3. A persoa titular do establecemento obterá un código QR na seguinte ligazón.


4. A implantación do Plan de hostalaría segura establece un plan de control e inspección. Os  Concellos efectuarán visitas de inspección co obxeto de control e comprobación do cumprimento das seguintes medidas:

- Que expuseron no exterior do local o aforo máximo permitido de acordo aos modelos de cartelería posto a disposición polas autoridades sanitarias.

- Que se cumpre a porcentaxe máxima de aforo establecida en cada momento durante a situaciñon da pandemia.

- Que a apertura e o peche do establecemento están dentroo do horario establecido.

- Que os clientes e os empregados do local cumpren as medidas de seguridade interpersoal en canto as distancias e ao uso de máscara.
MODELOS DE CARTEIS: