orde.jpg

NOVAS AXUDAS : PROGRAMA I APOIO A HOSTALARÍA E PROGRAMA II DE APOIO A OUTRAS ACTIVIDADES PECHADAS

ORDE do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á súa convocatoria para 2021.

ORDE do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á súa convocatoria para 2021.

PROGRAMA I: HOSTALARÍA

PERSOAS BENEFICIARIAS:

As persoas traballadoras autónomas, persoas físicas ou con persoal contratado por conta allea ao seu cargo; as microempresas e as pemes do sector da hostalaría.

REQUISITOS:

- Ter domicilio fiscal en Galicia.

- Estar afectada polos supostos de peche de establecementos, ou no caso de hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos, polo peche perimetral do concello en que se sitúen.

IMPORTE DAS AXUDAS

- Establecementos pechados desde o 27 de xaneiro de 2021 ............... 1.900 €.

- Establecementos pechados desde o 21 de xaneiro de 2021 ............... 2.200 €

- Establecementos pechados en virtude de dous ou máis ordes .......... 2.700 €

- Establecementos que ocupen 10 persoas traballadoras ou máis incrementarase en 1.000 €.

PROGRAMA II: OUTRAS ACTIVIDADES PECHADAS

PERSOAS BENEFICIARIAS:

Persoas traballadoras autónomas, persoas físicas ou con persoal contratado por conta allea ao seu cargo, as microempresas e as pemes de sectores afectados polo peche da actividade.

Quedan excluídos os establecementos como as salas de festas, discotecas, pubs, café-espectáculo e furanchos, por estaren encadrados no Porgrama I.

REQUISITOS:

- Ter domicilio fiscal en Galicia

- Estar afectada polos supostos de peche de establecementos, ou no caso de hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos, polo peche perimetral do concello en que se sitúen.

IMPORTE DAS AXUDAS:

Establecementos pechados desde o 27 de xaneiro de 2021 ............... 1.900 €.

- Establecementos pechados desde o 21 de xaneiro de 2021 ............... 2.200 €

- Establecementos pechados en virtude de dous ou máis ordes .......... 2.700 €

- Establecementos que ocupen 10 perosas traballadoras ou máis incrementarase en 1.000 €.


O prazo de presentación de solicitudes estará aberto un mes a partir do 24 de febreiro.


Enlaces relacionados