BANNER-SUBVENCIONS.png

TRANSPARENCIA SUBVENCIÓNS APROBADAS

SUBVENCIÓNS APROBADAS

Orde do 15 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o Programa de modernización do comercio: Fondo Tecnolóxico, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CO300G)

VER SUBVENCIÓN CONCEDIDA
Orde do 27 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO300A).

VER SUBVENCIÓN CONCEDIDA