SERVICIO-INTERMEDIACIÓN.png

SERVIZO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL


 


Acompañante de transporte escolar

Ref: 220211-01


CONCELLO DE REDONDELA     

 Ref: 220104-01                                             

O Concello de Redondela convoca  as seguintes plazas:

  • 1 traballador/a social (duración do contrato 6 meses)
  • 3 guías turísticos (duración do contrato 6 meses)
  • 3 axudantes de servizos de actuacións de electricidade. (duración do contrato 6 meses)
  •  11 peóns forestais (duración do contrato 5,3 meses)


A selección de persoal levarase a cabo a través dos Servizos Públicos de Emprego (a través da presentación da correespondente oferta pública de emprego na Oficina de emprego de Redondela), polo que as persoas interesadas deberán estar desempregadas e inscritas como demandantes de emprego nas respectivas ocupacións.Etiquetado como #emprego #redondela #formación