2.jpg

Itinerario formativo LOXÍSTICA E PRODUCIÓN

PROGRAMA DO CURSO ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN

(COML0110 Nivel 1)  LISTADO PERSOAS ADMITIDAS NO CERTIFICADO DEPROFESIONALIDADE: ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN (COML00110) .

 
Calendario
APRENDERÁS a realizar operacións auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, ubicación básica, preparación e expedición de cargas e descargas, de forma coordinada ou en equipo, baixo a supervisión dun responsable, seguindo as instruccións recibidas, e aplicando os procedementos e quipos axeitados, en condición de productividade e respetando a normativa de seguridade, saúde e prevención de riscos.


 

CURSO

SEGURIDADE E MANEXO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS

Duración: 24 horas (3 SESIÓN DE 8H)

Modalidade: Presencial

Datas e horarios: 8:00h. -16:00h

Lugar: Verticalia Formación

R/ Muro, nº 64-B Redondela.

 

Listado de persoas usuarias admitidas

Programa