BANNER-PEQUEÑO-SOMBRA.png

BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS 2022

ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea, NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR341Q)

O prazo estará aberto entre o 14 de xaneiro e o 14 de febreiro.

A finalidade é a de apoiar a persoas autónomas consolidadas que:

 • Estean de alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade de colexio profesional,
 • Teñan domicilio fiscal en Galicia,
 • Teñan unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses e
 • Teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído,  declarados no ano anterior ao da convocatoria.

Esta axuda concédese para a mellora da competitividade da actividade empresarial ou profesional das persoas autónomas beneficiarias, mediante pagamento anticipado, cunha subvención dun 80% da actividade que se subvencione cun límite máximo de 3.000 euros polo conxunto de actividades subvencionables, sendo o resto do gasto por conta da persoa beneficiaria.

Nesta convocatoria se contou novamente con dúas liñas de actuación:

Liña 1: Mellora da competitividade a través dos seguintes servizos 

 • Plan estratéxico do negocio
 • Plan de reorientación do negocio
 • Plan de refinanciamento
 • Plan de márketing
 • Plan de eficiencia enerxética
 • Plan de biodiversidade
 • Plan de comunicación do negocio
 • Plan de transformación dixital
 • Outros estudos e plans que teñan como fin aumentar a competitividade
 • O cofinanciamento privado dos servizos contratados co IGAPE a través do programa Re-Acciona na súa convocatoria do 2021

Liña 2: Mellora da competitividade a través dos seguintes investimentos 

 • Compra de maquinaria
 • Compra e/ou instalación para a mellora da eficiencia enerxética
 • Investimentos para a substitución de combustibles fósiles ou materiais críticos ou escasos
 • Compra de utensilios e ferramentas
 • Reforma do local do negocio
 • Equipamento informático
 • Equipamento de oficina e/ou negocio
 • Rótulos
 • Aplicacións informáticas, páxinas web, apps e redes sociais
 • Deseño de marca

Na solicitude de axudas, as liñas 1 e 2 non son excluíntes nin entre elas nin entre os distintos servizos e investimentos que as configuran. O importe máximo que se pode percibir por ambas as liñas é de 3.000 €.

No caso de reforma do local do negocio, exclúese da axuda o domicilio habitual da persoa traballadora autónoma, excepto no caso en que quede acreditado que é imprescindible para o desenvolvemento da actividade do negocio.


Ficha informativa sede electrónica

Enlaces relacionados