PARTENON 3.jpg

A ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE REDONDELA FINALIZA HOXE 8 DE NOVEMBRO DE 2021 O PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO 2020/21

Destacando o esfozo e traballo realizado na mellora das capacidades para o emprego das persoas participantes e os resultados de inserción que superan en case 20 puntos pocentuais os obxectivos marcados inicialmente.