rescate hosteleria 1.jpg

RESCATE Á HOSTALARÍA

Enquisa ao sector hostaleiro

A Asociación de Empresarios de Redondela realiza de forma habitual enquisas e estudos para analizar a evolución e situación dos distintos sectores produtivos así como as súas necesidades.

No actual contexto económico provocado pola crise sanitaria da COVID-19 o sector hostalerio está a vivir un momento especialmente difícil.  Por este motivo, nesta ocasión solicitamos a colaboración das empresas do sector hostaleiro para realizar unha estimación veraz do custe económico que o sector hostaleiro está a soportar polo peche e poder seguir traballando na procura de medidas de rescate ao sector.

Esta enquisa é totalmente anónima e solicitamos que si tes unha empresa do sector hostaleiro a cubras co maior rigor posible. 


CUBRIR ENQUISA